ตลอดพระชนม์ชีพ..พระผู้ทรงเป็นต้นแบบ..ทรงริเริ่ม..ทรงสนับสนุน..ทุกเรื่อง..เพื่อลูกๆ พสกนิกรไทยมีความสุขขึ้นใครจะคิดว่า เมื่อ 60 ปีก่อน น้ำเกลือและเลือดซึ่งถือเป็นสิ่งพื้นฐานในการรักษาพยาบาลจะหายากมากๆ

น้ำเกลือเป็นของราคาแพง ต้องสั่งนำเข้าจากต่างประเทศ และเลือดที่ใช้ในการผ่าตัดก็ต้องซื้อขาย ไม่ก็ต้องไปขอเจาะจากนักโทษในคุก

จนกระทั่งในหลวง ร.9 ทรงยื่นมือเข้ามาช่วย ปัญหาต่างๆ จึงคลี่คลายไปในทางที่ดี

ย้อนไปสมัยปี 2501 อหิวาตกโรคระบาดหนักจนไม่สามารถผลิตวัคซีนได้ทัน จึงทำได้เพียงให้น้ำเกลือบรรเทาอาการเท่านั้น

แต่เนื่องจากอะไรๆ ก็ขาดแคลนไปหมด ทั้งขวดน้ำเกลือ เครื่องมือการให้น้ำเกลือ เครื่องอบขวดน้ำเกลือจึงทรงแก้ปัญหาเบื้องต้น ด้วยการตั้งทุนสงเคราะห์ผู้ประสบภัยจากอหิวาตกโรคขึ้นเพื่อจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าว

โดยทรงใช้วิทยุ อ.ส. เป็นหนึ่งในช่องทางการรณรงค์ และพระราชทานเงินตั้งต้นจำนวน 200,000 บาท ปรากฏว่า มีประชาชนสนใจบริจาคจำนวนมาก

จึงมีรับสั่งให้ตั้งทีมวิจัย เพื่อผลิตน้ำเกลือเองในประเทศ โดยทรงสนับสนุนเงินทุนและเครื่องมือ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการผลิตน้ำเกลือแบบเมดอินไทยแลนด์ ที่มีคุณภาพดี ที่สำคัญราคาถูกลงมาก

สามารถนำไปแจกจ่ายยังโรงพยาบาลต่างๆ ช่วยลดอัตราผู้เสียชีวิตได้ และทำให้ประชาชนทั่วไป มีน้ำเกลือใช้รักษาโรคได้ในราคาที่เอื้อมถึง

เมื่อเสร็จจากเรื่อง น้ำเกลือ เงินทุนปราบอหิวาต์ครั้งนั้นยังเหลืออยู่ จึงทรงพระราชทานไว้แก้ปัญหาเรื่องขาดแคลนเลือดต่อ เนื่องจากสมัยนั้นเลือดเป็นของที่ต้องซื้อขายกันมีราคา

ขนาดที่บางคนขายเลือดเป็นอาชีพ หนักกว่านั้น คือ มีค่านิยมว่าเลือดฝรั่งดีกว่า จึงมีราคาแพงกว่า คนจนๆ ที่ไม่มีเงิน บางทีต้องขอบริจาคเอาจากนักศึกษาแพทย์ หรือจากนักโทษในคุก

จึงทรงโปรดเกล้าฯ จัดตั้งอนุกรรมการบริจาคโลหิตแห่งชาติ และเพื่อเป็นการโปรโมตการบริจาค จึงเชิญชวนให้นิมนต์บรรดาพระคุณเจ้าให้มาบริจาค ถือว่าได้บุญทั้งคนชวน คนบริจาค และคนรับ

นับว่าเป็น “กุศโลบาย” ในการใช้พรีเซนเตอร์อย่างแยบยล นอกจากนี้ เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระราชทานเข็มกาชาดให้กับผู้บริจาคเลือดหลายครั้งอีกด้วย

ถือได้ว่าโมเดลศูนย์บริจาคโลหิตของสภากาชาดไทยนี้เอง ที่ทำให้การซื้อขายเลือดในประเทศไทยหมดไป

อาจกล่าวได้ว่า ที่ประชาชนไทยสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลพื้นฐานได้อย่างทุกวันนี้ จนหลายคนได้มีชีวิตยืนยาวต่อไป

ส่วนหนึ่งเป็นเพราะน้ำพระราชหฤทัยและพระมหากรุณาธิคุณจากโครงการที่ได้ทรงริเริ่มเอาไว้


...........

เรียบเรียงจาก หนังสือ ในหลวงกับประชาชน 45 ปี สถานีวิทยุ อส. พระราชวังดุสิต, บทบรรยายเรื่องในหลวงกับการพัฒนาประเทศ โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล, หนังสือบทความของนายขวัญแก้ว วัชโรทัย รองเลขาธิการสำนักพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ บรรยายเฉลิมพระเกียรติ ในปีพุทธศักราช 2533 ถึง 2552

.......................................


ที่มา : เพจ สานต่อที่พ่อทำ

 

 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved