ด้วยพระมหากรุณาฯ..ภาพเอกสารลงลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนฯ พระราชทานเงินเดือน-ค่าตอบแทนทั้งหมดคืนให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า


เป็นที่ทราบกันแล้วว่า “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” พระองค์ทรงเคยทรงงานเป็นพระอาจารย์สอนพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อยู่เป็นระยะเวลายาวนานถึง ๓๕ ปี เมื่อวันที่ ๒ ต.ค. ๒๕๕๘

พล.อ.ชาญชัย ยศสุนทร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ในฐานะอดีตผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ผบ.รร.จปร.) กล่าวถึงกรณีที่มีการแชร์ข้อความส่งต่อในโซเชียลมีเดีย ว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเงินเดือนและค่าตอบแทนทั้งหมด ที่ทรงได้รับจากการรับราชการตลอดระยะเวลา ๓๕ ปีจำนวนกว่า ๒๖ ล้านบาท ให้กับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ว่า

"เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องจริง โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเงินเดือนและค่าตอบแทนทั้งหมด เข้ามูลนิธิโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเบื้องต้นก่อน จำนวน ๗ ล้านบาท และจะทยอยพระราชทานที่เหลืออีกตามลำดับ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษาและเพื่อพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งถือเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ "อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเกษียณอายุราชการไปแล้ว แต่พระองค์ท่านก็จะยังคงเสด็จฯ มาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเรื่อยๆ ทั้งในงานพิธีการต่างๆ ของโรงเรียน และเรื่องการศึกษาด้วยอนึ่ง พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ ในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นอาจารย์ประจำกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ โดยในช่วงแรกทรงสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย สังคมวิทยา พร้อมปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในงานบริหาร งานการสอน และงานวิชาการอื่นๆ ทั้งนี้ พระองค์ทรงสอนที่โรงเรียนนายร้อยฯ ครั้งสุดท้าย ในรายวิชาไทยศึกษา ให้กับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน  ๒๕๕๘


‎ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


ขอบคุณ: เรื่องราว Toeyza Warasin 

Cr : เพจ เรารัก “สมเด็จพระเทพฯ” : Our BeLoved Princess Maha Chakri Sirindhorn  และ เพจ ‎เรารักทูลกระหม่อมอาจารย์  

Sirisak Borisutsawat's photo. 

ที่มา ข่าวโดย :  กิตติ จิตรพรหม ทีนิวส์  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ – ทีนิวส์ เรียบเรียงโดย กิตติ จิตรพรหม : สำนักข่าวทีนิวส์   http://www.tnews.co.th/contents/314735

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved