ดาวน์โหลดภาพพระราชประวัติ ภาพพระราชกรณียกิจ ในหลวง ร.๙


(เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเยี่ยมราษฎร ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า จังหวัดลำพูน)
กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร รวบรวมภาพพระราชประวัติ ภาพพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดยประชาชนสามารถ Download ดาวน์โหลดภาพได้ที่

http://www.finearts.go.th/nat/2016-10-16-08-15-38.html

วิธีการดาวน์โหลดหรือบันทึกภาพจากเว็บไซต์ ดังนี้

  1. คลิก ที่ "ประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

  2. คลิก ที่หัวข้อ "ภาพพระราชกรณียกิจ"

  3. คลิก ที่รูปภาพที่ต้องการ คลิกขวา "บันทึกรูปภาพเป็น"


สามารถติดต่อสอบถามการดาวน์โหลดภาพได้ที่ 0-2281-1599 ต่อ 237

ทั้งนี้ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เป็นหน่วยงานผู้ให้บริการเอกสารจดหมายเหตุเพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย

สำหรับผู้ค้นคว้าที่ต้องการนำภาพพระบรมฉายาลักษณ์ไปใช้ในการจัดพิมพ์นิตยสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์ จัดทำนิทรรศการ หรือใช้ในเชิงพาณิชย์

ต้องติดต่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากทาง "สำนักพระราชวัง" ก่อนทุกครั้ง

หรือติดต่อสอบถามได้ที่ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โทร 0-2902-7948

.........................................


ที่มา : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

(เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


กลับจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ณ สนามบินดอนเมือง)


ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved