ชวน ปชช.ร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบ ๑ ปี วันสวรรคตในหลวง ร.๙รัฐบาลเตรียมการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
.
เมื่อ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
.
นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ เปิดเผยว่า สำนักพระราชวังมีหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฯ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. และวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีฯ ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

โดยในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. จะมีการสวดพระพุทธมนต์

และสวดคาถาพิเศษ “ปรมินทมหาภูมิพละอตุลยะเตชะมหาราชัสสะ ปัตติทานคาถา” ซึ่งแต่งและแปลโดยสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร (อ่านที่ด้านล่างของข่าวนี้)
.
นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

รัฐบาลจึงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ทำเนียบรัฐบาล โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
.
เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีสวดพระพุทธมนต์พระสงฆ์ ๑๐ รูป ณ ตึกสันติไมตรี หลังนอก
.
เวลา ๐๗.๔๐ น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป ณ บริเวณด้านหน้าตึกสันติไมตรี
.
จึงขอเชิญชวนส่วนราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทุกจังหวัด ภาคเอกชน และประชาชนทั่วทั้งประเทศ ร่วมจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน
--
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ข่าว สปน. ข่าวที่ ๒/๒๕๖๑
วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

...........

ข่าวที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่ อ่านเรื่อง หมายกำหนดการ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ในการพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved