ชมรมฯ แพร่ ร่วมกิจกรรมตามโครงสร้างครอบครัวและชุมชนคุณธรรม

                 เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายคณาธิป มุดเจริญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแพร่ นำทีมงานวิทยากรของชมรมฯ ร่วมกิจกรรมตามโครงสร้างครอบครัวและชุมชนคุณธรรม บ้านแช่ฟ้า หมู่ ๖ ตำบลแม่ป้ากอำเภอชิ้น ส่งผลให้ขุมชนแข่ฟ้ายอมรับคุณธรรมประจำครอบครัว ๓ ประการ คือ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ พอเพียง และยอมรับคุณธรรมชุมชน คือ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และจิตอาสา โดยมีผู้ใหญ่บ้าน นายอำพล ดอกวันเป็นผู้นำหมู่บ้าน ขุมชนยิรดีร่วมกันพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในอีก ๕ ปีข้างหน้า

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved