ชมรมฯ แพร่ ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

              เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายคณาธิป มุดเจริญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีตำบลสูงเม่น ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ทำความสะอาดสัญลักษณ์สถานที่ว่าการอำเภอสูงเม่น ได้รับเกียรติจาก ผกก.สภ.สูงเม่น เป็นประธาน มีสมาชิกชมรมฯ ในพื้นที่อำเภอสูงเม่น และประชาชนเขตเทศบาลสูงเม่น ร่วมกิจกรรม ๓๐๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved