ชมรมฯ แพร่ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

            เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๑ นายคณาธิป มุดเจริญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแพร่ ได้ร่วมมือกับชมรมสำนึกรักบ้านเกิดบ้านวังเคียนตำบลปากกาง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ และเทศบาลตำบลปากกาง จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูร

              กิจกรรมประกอบด้วย การลงนามถวายพระพรหน้าพระฉายาลักษณ์ฯ การบรรยายพิเศษในหัวข้อ ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ศ.ก.พ. และครอบครัวคุณธรรม การรำอวยพร การปฎิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ประชาชน ที่จะจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพิธีหล่อเทียนพรรษา การมอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดี มีการบริการโรงทานตลอดงาน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved