ชมรมฯ เลย เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย และสถาบันพระมหากษัตริย์

     เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทนง สุวรรณสิงห์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย และสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสันติวิทยาสรรค์ ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย โดยมี พ.อ.สมศักดิ์ แจ่มพันธ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ย. (ท.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า และทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งต่อจากนั้น เวลา ๑๔.๐๐ น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย เป็นหน่วยงานดำเนินการและบูรณาการร่วมกับอำเภอผาขาว ส่วนราชการทุกภาคส่วน สถานศึกษา จำนวนประมาณ ๓๐๐ คน และมีสมาชิกชมรมคนรักในหลวงอำเภอผาขาว จำนวน ๕๐ คน ได้ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ที่ขอคืนพื้นที่ ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยส้มและป่าภูผาแดง เนื้อที่ ๔ ไร่ ณ บ้านโนนภูทอง ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved