ชมรมฯ เลย เป็นวิทยากรบรรยาย ประวิติศาสตร์ชาติไทย และศาสตร์พระราชา

       เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. นายทนง สุวรรณสิงห์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย ได้รับเชิญจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ให้ไปเป็นวิทยากรบรรยาย ประวิติศาสตร์ชาติไทย และศาสตร์พระราชา ให้นักศึกศาลากลางชั้น ปวช.จำนวน ๓๐๐ คน ได้เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย บุญคุณของพระมหากษัตริย์และบรรพบุรุษไทย ในการสร้างบ้านแปงเมืองมาจนถึงปัจจุบัน และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved