ชมรมฯ เลย เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

      เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อสังคม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ โดยกำหนด วันที่ ๒๐ กันยายน ซึ่งเป็น "วันเยาวชนแห่งชาติ" ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๘ ซึ่งเสด็จฯ ขึ้นครองราชย์สมบัติ ขณะยังทรงพระเยาว์

      กิจกรรมเป็นการบูรณาการการปลูกต้นดาวเรืองจำนวน ๖๐๐ ต้น ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพืชสวนเลย โดยใช้สถานที่บริเวณทางเข้าอ่างเก็บน้ำนำเลย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้ พสกนิกร ทุกหมู่เหล่านักท่องเที่ยวได้ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved