ชมรมฯ เลย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง ประวัติจังหวัดเลย

     เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดโนนสว่าง ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย นายทนง สุวรรณสิงห์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดเลย ได้รับเชิญจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย ไปบรรยายหัวข้อประวัติจังหวัดเลย ซึ่งเนื้อหาในการบรรยายได้เพิ่มเติมการเสด็จฯเยี่ยมราษฏรจังหวัดเลย ระหว่างวันที่ ๖-๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๘ และการสร้างอ่างเก็บน้ำ น้ำเลย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้กับชุมชนวัฒนธรรมอำเภอเอราวัณ ปากชม  วังสะพุง จำนวน ๑๑๐ คน 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved