ชมรมฯ เลย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

         เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม กองร้อย. อสจ.ที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายทนง สุวรรณสิงห์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย ได้รับเชิญจากที่ทำการปกครองจังหวัดเลย ให้เป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ให้เยาวชนอาสารักษาดินแดน ( ย.อส.) จำนวน ๑๐๐ คน ฟังตามโครงอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดน (ย.อส.) จังหวัดเลย

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved