ชมรมฯ เลย ร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

          เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย ร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ จ.เลย ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร นิสิตนักศึกษา ประชาชน จ.เลย ร่วมพิธี ณ ตึก วภ.ธรรมานุสรณ์ วัดศรีสุทธาวาส (วัดเลยหลง) ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย นายธนพัฒน์ เฉลิมรัตน์ กรรมการฝ่ายศาสนพิธีชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย ทำหน้าที่ศาสนพิธีกร และนำสมาชิกชมรมฯเข้าร่วมพิธี จำนวน ๑๘ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved