ชมรมฯ เลย ร่วมพิธีบวงสรวงก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง

          เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๙ น. บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการบวงสรวง พระบรมรูปทรงม้าจำลอง ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อจากนั้นได้ทำพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ ในการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลย ผู้แทน มทบ. ๒๘ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ข้าราชการ พ่อค้าประชาชน สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย มาร่วมพิธีประมาณ ๒๐๐ คน มีนานธนพัฒน์ เฉลิมรัตน์ กรรมการฝ่ายศาสนพิธีกร ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย เป็นเจ้าหน้าที่นายภัทรวุฒิ บุญลือ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นผู้จัดทำข่าวและรายงานข่าว

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved