ชมรมฯ เลย ร่วมบรรยายหัวข้อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย และพระราชประวัติรัชกาลที่ ๙

       เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น. ที่ชมรม อสม. อำเภอวังสะพุง นายทนง สุวรรณสิงห์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย ร่วมบรรยาย หัวข้อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย และพระราชประวัติรัชกาลที่ ๙ ก่อนขึ้นรถบัสไปสักการะพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กทม.

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved