ชมรมฯ เลย ร่วมบรรยายพระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาถูมิพลอดุลยเดช

         เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายทนง สุวรรณสิงห์ ได้ออกเยี่ยมผู้นำแห่งแห่งยุคฯ ที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิบุคคลพอเพียง ที่ศูนย์เรียนรู้ผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน นายเมตตา ทุมมาลา บ้านโนนสว่าง ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย เพื่อติดตามการดำเนินจัดทำลานผสมปุ๋ยหมัก ได้พบกับเกษตรกร ที่มาอบรมการทำเชื้อไตรโคเดอร์ม่าเพื่อผลิตเชื้อชีวพันธุ์ แก้เชื้อโรคในพืช เช่น ข้าว ฯลฯ ตามโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ และได้ร่วมบรรยายพระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved