ชมรมฯ เลย จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ

        เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ โดยมีคณะกรรมการชมรมฯ จำนวน รวม ๑๐ คน ร่วมประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ณ ที่ทำการชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย โดยพิจารณา

          - รับทราบผลการดำเนินงาน ในห้วงเดือนสิงหาคม

          - แต่งตั้งกรรมการแทนนายชนะ ชาวกระลึกที่ถึงแก่กรรม

          - กำหนดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคมเดือนกันยายน

          - กิจกรรมฝึกอาชีพครั้งที่ ๒ เป็นการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ตามเอกไม้ที่กำหนด ๑-๒ ดอก เพื่อมอบให้จังหวัดเลยในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

          - กิจกรรมมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ ปี ๒๕๖๐ รวม ๘๐๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved