ชมรมฯ เลย จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.เมือง

    เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา บ้านฟากนา ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมี นายพรขัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกสมาคม ครูผู้ปกครอง โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา และประธานบริษัทโคว้ย่ำเซ้งกรุ๊ป ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิ และยี่ห้อนิสสันเลย นักเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๑๙ (เลย-หนองบัวลำภู) สังกัดอาชีวศึกษาเลย จำนวน ๒๐๐ คน ประชาชนตำบลนาอาน ซึ่งเป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานเลย จำนวน ๑๐๐ คน รวมทั้งสิ้น ๓๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved