ชมรมฯ เลย จัดกิจกรรมอบรมวิชาชีพ การทำขนมทองม้วน

   เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย นำโดย  นายทนง สุวรรณสิงห์ ประธานชมรมฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ อบรมการทำขนมทองม้วน ตามที่กลุ่มแปรรูปกล้วยชุมชนบ้านฟากเลยร้องขอ ณ กลุ่มแปรรูปกล้วย ชุมชนบ้านฟากเลย เทศบาลเมืองเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย มีสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย จำนวน ๒๐ คน เข้ารับการอบรม โดยมีวิทยากรจากแผนกโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษามาให้ความรู้ ผลการดำเนินงานเป็นที่สนใจของสมาชิกอย่างมาก คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการแปรรูปกล้วยที่มีอยู่แล้ว

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved