ชมรมฯ เพชรบูรณ์ ร่วมให้การต้อนรับนายอำเภอพระพุทธบาท เข้าเยี่ยมชมแปลงสาธิต “โคก หนอง นา โมเดล” ผู้นำแห่งยุคฯ รุ่นที่ ๑

               เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ นางอรวรรยา หุ่นทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายประทิน นาคสำราญ ที่ปรึกษาชมรมฯ ร่วมให้การต้อนรับ นายสุเมธ ธีรนิติ นายอำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี และคณะเข้าเยี่ยมชมแปลงสาธิต “โคก หนอง นา โมเดล” ของอาจารย์เทพ เพียมะลัง (ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๑) ประธานเครือข่ายคนต้นน้ำเพชบุระตามรอยพ่อของแผ่นดิน/อาสาสมัคร มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติและสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้นำศาสตร์พระราชา มาประยุกต์ใช้ในการจัดการน้ำภาคประชาชน และการทำการเกษตร ณ บ้านสำนักหมัน ต.นางั่ว อ.เมืองเพชรบูรณ์

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved