ชมรมฯ เพชรบูรณ์ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

              เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐ คน ร่วมพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๓ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์กองพลทหารม้าที่ ๑

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved