ชมรมฯ เพชรบูรณ์ ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

               เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอรวรรยา หุ่นทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ทำความสะอาดสถานที่รอบๆ บริเวณวัดพ่อขุนผาเมือง ต.ชอนไพร อ.เมืองเพชรบูรณ์

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved