ชมรมฯ เพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันทำความสะอาดครั้งยิ่งใหญ่ Big Cleaning Day

            เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางอรวรรยา หุ่นทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันทำความสะอาดครั้งยิ่งใหญ่ Big Cleaning Day “โครงการเพชรบูรณ์คนสุข เมืองสวย ด้วยมือและใจของเรา” พร้อมได้กำหนดวิสัยทัศน์ “ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน” และกำหนดยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบูรณ์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ตามนโยบาย “สะดวก สะอาด ปลอดภัย” ณ บริเวณหน้าพุทธอุทยานเพชบุระ ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ มีนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๗๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved