ชมรมฯ เพชรบูรณ์ จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตน ณ อ.เขาค้อ

              เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ นางอรวรรยา หุ่นทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ อำเภอเขาค้อ จำนวน ๒๐๐ คน มีนายสมพงษ์ ทองหนูนุ้ย ปลัดอาวุโสอำเภอเขาค้อ  เป็นประธานในพิธี

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved