ชมรมฯ เพชรบูรณ์ จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตน ณ อ.บึงสามพัน

             เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัเพชรบูรณ์ จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมา่ชิกชมรมฯ ณ หอประชุมอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ มีนายธนภัทร ธรรมสีหา ปลัดอำเภอบึงสามพัน เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ นางอรรวรรยา หุ่นทอง ประธานชมรมฯ บรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นหนึ่งในสามสถาบันหลักของไทย อันได้แก่ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันที่สำคัญที่สุด มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๒๖๒ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved