ชมรมฯ เพชรบุรี เยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกชมรมฯ ที่ประสบเหตุอัคคีภัย

     เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ  ชุมชนนิคมสงเคราะห์ฯ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ดร.สุรพล เคยบรรจง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี พร้อมนายเรวัติ ระหว่างบ้านประธานชมรมคนรักในหลวงอำเภอชะอำ นำกรรมการบริหารชมรมจังหวัด/อำเภอชะอำ และสมาชิกชมรมคนรักในหลวง เข้าเยี่ยมเยียนเพื่อให้กำลังใจกับนายสมศักดิ์ เกตุพันธ์ุ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพรชบุรี(เขตอำเภอชะอำ) ซึ่งประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้าน  ซึ่งในการนี้ ชมรมจังหวัด/ชมรมอำเภอ จึงร่วมมือกันจัดโครงการรินน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนผู้ประสบภัย เพื่อการสร้างขวัญกำลังใจและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved