ชมรมฯ เพชรบุรี เข้าร่วมโครงการ “การเสริมสร้างครอบครัวคุณธรรม” ภายใต้หลักการ “บวร”

       เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น. ณ วัดถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ดร.สุรพล เคยบรรจง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี  พร้อมคณะกรรมการ นำประชาชนเข้าร่วมโครงการ "การเสริมสร้างครอบครัวคุณธรรม"  ภายใต้หลักการ "บวร" เพื่อเป็นต้นแบบด้านคุณธรรม การเสริมสร้างระบบครอบครัวคุณธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว มีความมั่นคง อบอุ่น และเป็นสุข เป็นชุมชนและสังคมคุณภาพ อันเป็นรากฐานการสร้างความเจริญของประเทศชาติ โดยเน้นกิจกรรมการทำบุญใส่บาตร ฟังธรรม เจริญจิตภาวนา  เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved