ชมรมฯ เพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงงานสนองสร้างเกษตรทฤษฎีใหม่

         เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดเพชรบุรี นำโดย ดร.สุรพล เคยบรรจง และคณะ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงงานสนองสร้างเกษตรทฤษฏีใหม่ ด้วยความร่วมมือ บ้าน วัด โรงเรียนบ้านนายาง และได้รับอนุเคราะห์จากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี มอบรองผู้ว่าราชการจังหวัด  ท่านณัฐวุฒิ  เพชรพรกมศร มาเป็นประธานเปิดงานดังกล่าว มีผู้ร่วมงานที่สำคัญ อาทิ ท่านนายอำเภอชะอำ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเขต ๒ (ท่านสุรจิต สุขกัฒตะ)  ท่านชาญณรงค์ จากเกษตรจังหวัดเพชรบุรี  ท่านนายกเทศมนตรีตำบลนายาง  ท่านพลตรีสมปอง พราหมณี ศูน ย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา "ไร่ทองหทัย" ผู้นำชุมชนบ้านนายาง ผู้ปกครองนักเรียน  โดยการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ปรุงดิน ปลูกพืชผัก  โยนกล้าทำนา เก็บไข่ทำไข่เค็ม การใช้ประโยชน์พืชผักปลูกเองทำสลัดโรล ฯลฯ  เป็นกิจกรรมทำร่วมกันทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อฟื้นความสัมพันธ์ที่อบอุ่นขึ้นในครอบครัว

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved