ชมรมฯ เพชรบุรี เข้ากราบเยี่ยมสวัสดีปีใหม่และขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

      เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๐๘.๔๕ น. ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ดร.สุรพล เคยบรรจง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี นำคณะกรรมการบริหารชมรมจังหวัด / ประธานชมรมคนรักในหลวงอำเภอชะอำและแก่งกระจาน รวมทั้งสมาชิกชมรมคนรักในหลวง  เข้ากราบเยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่และขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (ท่านฉัตรพร ราษฎร์ดุษฎี) เนื่องในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved