ชมรมฯ เพชรบุรี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้

         เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง ดร.สุรพล เคยบรรจง ประธานชมรมคนรักในหลวง จังหวัดเพชรบุรี  รับเชิญจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 เป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ กับผู้นิเทศอาสา โครงการประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นิเทศอาสาโรงเรียนคุณธรรม "อัตลักษณ์คนไทยเพื่อการพัฒนาประเทศ" เพื่อการขับเคลื่อนคุณธรรมในสถานศึกษา ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ใส่ความเห็น

© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved