ชมรมฯ เพชรบุรี ร่วมประชุมหารือการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน “บวร”

          เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ ณ วัดถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด ดร.สุรพล เคยบรรจง ประธานชมรมคนรักในหลวง จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมฯ เข้าร่วมประชุมหารือกับนายสำฤทธิ์ อบแย้ม โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ วัดถ้ำรงค์ โดยพระครูสุนทรวัชรกิจ,ดร. จต.จร. นายประดิษฐ์ สีสุกใส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำรงค์(ผ่านผดุง) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อการพิจารณาสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ตามหลักการ "บวร" จำนวน ๒ โครงการ คือ

                ๑.โครงการสวดพระอภิธรรมถวายพระราชกุศล "องค์ราชัน"  ด้วยการประสานพลังประชาชนจัดให้มีพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทุกวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จนกว่าจะออกพระเมรุ

                ๒.โครงการเสริมสร้าง "ครอบครัวคุณธรรม" เพื่อการปลูกฝังคุณธรรมระดับครอบครัว การบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมชุมชนการทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม เจริญจิตภาวนา ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น.  ณ วัดถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับเพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved