ชมรมฯ เพชรบุรี ร่วมทำบุญ เจริญจิตภาวนาตักบาตร น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

        เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น. ณ วัดถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรีดร.สุรพล เคยบรรจง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะกรรมการบริหารชมรมจังหวัด/อำเภอ และประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๙๐ คน ร่วมทำบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรม เจริญจิตภาวนาตักบาตร น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ภายใต้ภารกิจ : เสริมสร้างคุณธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนโครงการความร่วมมือระหว่างวัดถ้ำรงค์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี อำเภอบ้านลาด องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี และโรงเรียนวัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุงอุปถัมภ์) ตามหลักการ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน ซึ่งความสำคัญทั้งสามองค์กรจะมีส่วนเกื้อหนุนในการเสริมสร้างชุมชนคุณธรรม ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาชุมชนสังคมประเทศชาติในท้ายที่สุด

 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved