ชมรมฯ เพชรบุรี ร่วมจัดงาน “วันสิ่งแวดล้อมไทยเทิดไท้องค์ราชัน จังหวัดเพชรบุรี”

    เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณพระเมรุมาศจำลอง วัดคงคารามวรวิหารอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ดร.สุรพล เคยบรรจง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะกรรมการบริหารชมรมจังหวัด/อำเภอ จัดงาน “วันสิ่งแวดล้อมไทยเทิดไท้องค์ราชัน จังหวัดเพชรบุรี” โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธี  ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี ประชาชน นักเรียน นักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น ๙๙๙ คน โดยมีกิจกรรมสำคัญ คือ พิธีการถวายบังคมตามราชประเพณี เพื่อน้อมถวายอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9 การขับร้องบทเพลงต้นไม้ของพ่อ เพลงแห่งรักและภักดี และบทเพลงสรีเสริมพระบารมี การจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กิจกรรมจิตอาสาเก็บคัดแยกขยะ และการแจกกล้าไม้เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งบรรยากาศในการจัดงานโดยเฉพาะการถวายบังคมเบื้องหน้าพระเมรุมาศสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมพิธีเป็นอย่างยิ่ง

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved