ชมรมฯ เพชรบุรี จัดโครงการภายใต้กิจกรรม “อุปสมบท บรรพชา มหากุศล”

    เมื่อวันที่19 มกราคม 2560 ดร.สุรพล เคยบรรจง ประธานชมรมคนรักในหลวง จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการภายใต้กิจกรรม "อุปสมบท บรรพชา มหากุศล" โครงการร่วมระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ารงค์ วัดถ้ำรงค์ และโรงเรียนวัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง) เพื่อการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งภายใต้หลักการ "บวร" การอุปสมบทพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป (รวมทั้งคุณศุภวิชญ์ เคยบรรจง กรรมการชมรม) สามเณร 1 รูป และบวชชีพราหมณ์ 20 คน และเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลในวันครบ 99 วัน ที่รัชกาลที่ 9 เสด็จสู่สวรรคาลัย และในคราวสตมวาร (100 วัน) โดยมีคณะกรรมการชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ใส่ความเห็น

© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved