ชมรมฯ เพชรบุรี จัดโครงการภายใต้กิจกรรม “อุปสมบท บรรพชา มหากุศล”

    เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ ดร.สุรพล เคยบรรจง ประธานชมรมคนรักในหลวง จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการภายใต้กิจกรรม "อุปสมบท บรรพชา มหากุศล" โครงการร่วมระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ารงค์ วัดถ้ำรงค์ และโรงเรียนวัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง) เพื่อการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งภายใต้หลักการ "บวร" การอุปสมบทพระสงฆ์ จำนวน ๕ รูป (รวมทั้งคุณศุภวิชญ์ เคยบรรจง กรรมการชมรม) สามเณร ๑ รูป และบวชชีพราหมณ์ ๒๐ คน และเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลในวันครบ ๙๙ วัน ที่รัชกาลที่ ๙ เสด็จสู่สวรรคาลัย และในคราวสตมวาร (๑๐๐ วัน) โดยมีคณะกรรมการชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved