ชมรมฯ เพชรบุรี จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.แก่งกระจาน

       เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ดร.สุรพล เคยบรรจง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะกรรมการบริหารร่วมกับชมรมคนรักในหลวงอำเภอ นำโดย นายวิทยา ฉาวดี ประธานชมรมคนรักในหลวงอำเภอแก่งกระจาน จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ จุดที่ ๒ โดยมีนายณัฐวุฒิ เพชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี) เป็นประธานในพิธี มีสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี (อำเภอแก่งกระจาน) เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๗๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved