ชมรมฯ เพชรบุรี จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.ชะอำ

       เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมอำเภอชะอำอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี ดร.สุรพล เคยบรรจง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะกรรมการบริหารร่วมกับชมรมคนรักในหลวงอำเภอชะอำ นำโดยนายเรวัติ ระหว่างบ้าน จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ เป็นจุดที่ ๒ โดยมีรองนายกเทศมนตรีเมืองชะอำ เป็นประธานในพิธีมีสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี เขตอำเภอชะอำ เข้าร่วมงาน ๒๐๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved