ชมรมฯ เพชรบุรี จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.แก่งกระจาน

       เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ดร.สุรพล เคยบรรจง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะกรรมการบริหารชมรมคนรักในหลวงจังหวัด/อำเภอ จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ จุดที่ ๑ โดยมีนายสุธี เล้าประเสริฐกุล นายอำเภอแก่งกระจาน ในฐานะผู้แทนได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี มีสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรีเขตอำเภอแก่งกระจานเข้าร่วมงาน ๑๐๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved