ชมรมฯ เพชรบุรี จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.เมือง

        เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ดร.สุรพล เคยบรรจง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะกรรมการบริหาร ร่วมกับชมรมคนรักในหลวงอำเภอ ๖ อำเภอ คือ อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอบ้านลาด อำเภอท่ายางอำเภอบ้านแหลม อำเภอเขาย้อย และอำเภอหนองหญ้าปล้อง จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ เป็นจุดที่ ๓ โดยมี นายธนภัทร ณ ระนอง   นายอำเภอเมืองเพชรบุรี ในฐานผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี มีสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมงาน ๓๐๐ คน โดยมี พลโทพิทยา วิมะลิน รองประธานมูลนิธิฯ และคณะเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved