ชมรมฯ เพชรบุรี จัดกิจกรรมวิถีไทย-วิถีพุทธ ทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ เพื่อการน้อมถวายเป็นพระราชกุศลฯ

           เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ดร.สุรพล เคยบรรจง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ และวัดถ้ำรงค์ จัดกิจกรรมวิถีไทย-วิถีพุทธ ทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ เพื่อการน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสร้างความเป็นมงคลส่วนตน ณ ลานธรรมลานบุญ วัดถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๓๐๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved