ชมรมฯ เชียงใหม่ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

             เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ณ ศูนย์ประสานงาน อ.พร้าว “ค่ายอาสาพัฒนา” โดยนำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๐๐ คน ร่วมกันพัฒนาร่องน้ำ ริมถนนสาธารณะ บริเวณวัดสันคะมอก บริเวณหมู่บ้านสันคะมอก และหมู่บ้านทุ่งกู่ พร้อมทั้งร่วมกันเก็บขยะ สิ่งของ สิ่งปฏิกูล และขุดลอกทางระบายน้ำ

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved