ชมรมฯ เชียงราย เข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

            เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายกนก วิศวะกุล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงราย นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๑ คน เข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวัง จากนั้นจึงได้เดินทางเข้าชมนิทรรศน์การ ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved