ชมรมฯ เชียงราย ร่วมบรรยายความเป็นมาของสถาบันพระมหากษัตริย์

           เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายกนก วิศวะกุล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงราย และนายศุภชัย ทูลกิจใจ รองประธานชมรมฯ ร่วมบรรยายความเป็นมาของสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ให้นักศึกษา กศน.อำเภอสาย จำนวน ๑๕๐ คน  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved