ชมรมฯ เชียงราย รับเชิญให้ไปบรรยายเรื่อง “การนำศาสตร์พระราชามาเป็นหลักดำเนินชีวิต”

            เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางขนิษฐา มะโนสมบัติ ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน ของชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงราย รับเชิญให้ไปบรรยายเรื่อง "การนำศาสตร์พระราชามาเป็นหลักดำเนินชีวิต" ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้ารับฟังการบรรยาย จำนวน ๑๕๐ คน 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved