ชมรมฯ เชียงราย รับเชิญให้บรรยายเรื่อง ความเป็นมาของสถาบันพระมหากษัตริย์

              เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงราย รับเชิญให้บรรยายเรื่อง "ความเป็นมาของสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ให้นักศึกษา กศน. จำนวน ๔๐ คน ณ เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved