ชมรมฯ เชียงราย จัดอบรมอาชีพ การทำแคบหมู

              เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงราย อำเภอดอยหลวง จัดอบรมอาชีพ การทำแคบหมู มีคุณแม่ขันแก้ว วงค์วิริยะ และคุณแม่พิมพ์ อินต๊ะไผ่ เป็นวิทยากร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอยหลวง อำเภอดอยหลง จังหวัดเชียงราย มีเข้าร่วมอบรมจำนวน ๔๐ คน 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved