ชมรมฯ เชียงราย จัดอบรมการออกกำลังกาย รำไทเก็ก ให้แก่สมาชิกชมรมฯ

            เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงราย อำเภอพาน จัดอบรมการออกกำลังกาย รำไทเก็ก ให้แก่สมาชิกชมรมฯ จำนวน ๓๐๐ คน ณ อาคารศูนย์สุขภาวะชุมชนอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved