ชมรมฯ เชียงราย จัดกิจกรรมอบรมวิชาชีพ “การทำแคบหมู”

             เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายออินปั๋น ช้างหิน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงราย อำเภอพาน จัดกิจกรรมอบรมวิชาชีพ "การทำแคบหมู " มีสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐ คน โดยมีคุณแม่บุญยวง ศรีวงศ์วรรณ เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ศูนย์สุขภาพวะชุมชนอำเภอพาน บ้านร้องหลอด ตำบลเมืองพาน อำเภอพานจังหวัดเชียงราย

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved