ชมรมฯ อ่างทอง เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

            เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับกลุ่มอาชีพตุ๊กตาชาววัง อ.ป่าโมก เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดโบสถ์ อ.เมืองอ่างทอง 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved