ชมรมฯ อ่างทอง ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

เมื่อ ๑๓ เม.ย.๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.ประธานชมรมคนรักในหลวงอ่างทอง เรือตรีบรรเจิด ไชยรักษ์ ได้ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงอ่างทอง ชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง เนื่องในวันสงกรานต์. ณ.ลานเอนกประสงค์ วัดโล่สุทธาวาส อ.เมือง จ.อ่างทอง กิจกรรมในวันนี้มีการประกวดจักรยานโบราณและตกแต่ง ปรากฎว่า
จักรยานของสมาชิกชมรมฯที่มีพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ได้รับรางวัลประเภทเชิดชูสถาบันด้วย

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved