ชมรมฯ อ่างทอง รับเชิญไปบรรยายเกี่ยวกับสถาบันฯ

           เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. เรือตรีบรรเจิด  ไชยรักษ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอ่างทอง รับเชิญไปบรรยายเกี่ยวกับสถาบันฯ และทิศทางการเคลื่อนไหวของชมรมฯ ให้ที่ประชุมชมรมผู้สูงอายุได้ทราบ ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลป่าโมก สร้างความประทับใจให้ผู้ร่วมประชุมเป็นอย่างมาก โอกาสนี้ได้นำพระบรมฉายาลักษณ์ ร.๑๐ มอบให้กับผู้เข้าร่วม

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved